G AQUAFIX® SKG2BP Коалесцентен сепаратор с калова яма и байпас за увеличен поток

Капацитет 150 до 2500 литра за секунда

Описание

AQUAFIX® СЕПАРАТОРИ

СЕРИЯ „G“, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ СТОМАНА – ГОЛЯМ ОБЕМ ЗА МАКСИМАЛЕН ВОДЕН ПОТОК.

ПРЕДИМСТВА:

  • Компактен дизайн
  • Съответствие с нормите EN 858 / DIN 1999
  • Входящата и изходящата тръба са направени от 6 мм стоманен лист и са със същия диаметър, като канализационните тръби
  • Патентован поплавък, който лесно се вади съгласно нормите
  • Лесен за почистване ламелен коалесцентен материал
  • Коалесцентен блок, който не се нуждае от допълнителна поддръжка
  • Възможност за инсталиране на система за вземане на проби
  • Възможност за увеличаване на почистващия ефект
  • Възможност за окомплектоване с предупредителна система
  • Възможност за добавяне на коалесцентен материал

ШАХТИ:
Люковете за достъп с диаметър 625 и 1000 мм са съобразени с норма DIN 4034/1 относно шахтите.
Възможна е доставка на приставки – шахти към сепараторите.