H AQUAFIX® SF Мазниноуловители с калова яма

Капацитет от 4 до 20 литра за секунда

Описание

AQUAFIX® СЕПАРАТОРИ

СЕРИЯ „H“ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ БЕТОН (PP)