K AQUAFIX® SFmEk Мазниноуловител с калова яма и отходна тръба

 Капацитет от 1 до 25 литра за секунда

Описание

AQUAFIX® СЕПАРАТОРИ

СЕРИЯ „K“ МАЛКИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ СТОМАНА – УБЕДИТЕЛНО РЕШЕНИЕ ПРИ МАЛЪК ВОДЕН ПОТОК