K AQUAFIX® SKBPk Коалесцентен сепаратор с калова яма и байпас

Капацитет от 15 до 100 литра за секунда

Описание

AQUAFIX® СЕПАРАТОРИ

СЕРИЯ „K“ МАЛКИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ СТОМАНА – УБЕДИТЕЛНО РЕШЕНИЕ ПРИ МАЛЪК ВОДЕН ПОТОК