K AQUAFIX® SKk Коалесцентен сепаратор с калова яма

Капацитет от 1 до 15 литра за секунда

Описание

AQUAFIX® СЕПАРАТОРИ

СЕРИЯ „K“ МАЛКИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ СТОМАНА – УБЕДИТЕЛНО РЕШЕНИЕ ПРИ МАЛЪК ВОДЕН ПОТОК