Knauf Cleaneo

За вътрешно приложение

Описание

Област на приложение:

Акустична гипсова перфорирана плоскост с въздухопречистващ ефект

Свойства:

За облицовка на тавани за подобряване на акустиката и звукопоглъщането

Характеристики:

Звукопоглъщащи свойства

Лесен монтаж

Малко набъбване и свиване при промяна в климатичните условия

Възможност за огъване по вътрешна или външна дъга

Въздухопречистващ ефект