Knauf Safeboard

За вътрешно приложение

Описание

Област на приложение:

Гипсова плоскост за радиационна защита

Свойства:

За радиационна защита на рентгенови помещения в зъболекарски и лекарски кабинети и болници.

Характеристики:

Knauf Safeboard е гипсокартонена плоскост тип DF според БДС EN520, съответно GKF по DIN18180  с допълнителна характеристика- защита от радиация.

За да може да бъде лесно разпознавано на строителния обект, ядрото на плоскостта е оцветено в жълто.