P AQUAFIX® F Мазниноуловител

 Капацитет от 4 до 20 литра за секунда.

Описание

AQUAFIX® СЕПАРАТОРИ

СЕРИЯ „P“ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ БЕТОН