P AQUAFIX® SK Коалесцентен сепаратор с калова яма

Капацитет от 4 до 50 литра за секунда.

Описание

AQUAFIX® СЕПАРАТОРИ

СЕРИЯ „P“ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ БЕТОН