P AQUAFIX® SK2BP Коалесцентен сепаратор с калова яма и байпас

Капацитет от 50 до 75 литра за секунда.

Описание

AQUAFIX® СЕПАРАТОРИ

СЕРИЯ „P“ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ БЕТОН