Пожарозащитна строителна плоскост гипсoкартон GKF

За вътрешно приложение

Описание

Област на приложение:

Стенни и таванни облицовки върху конструкция от метални профили, шахтови стени, предстенни обшивки, преградни стени и окачени тавани с противопожарни изисквания, изграждане на подпокривно пространство.

Свойства:

Това са плоскости, чието ядро е допълнително армирано с мин. 0,2 % от теглото стъклофазерни нишки с дължина 3 – 30 мм, за по дълго запазване на целостта им под въздействието на пожар.

Характеристики:

Дебелина (mm): 12,5 / 15

Широчина (mm): 1200

Дължина (mm): 2000 / 3000