Повдигнат под

Описание

Област на приложение:

Кнауф предлага два вида подове VidiFlex Floor и VidTtec Floor, които дават 90% използваемост на подподовото пространство, изключително бърз монтаж а също много добра пожароустойчивост и шумоизолация.

Свойства:

И двата елемента са изградени от гипсфазерните плоскости Vidifloor и имат 2- ри клас на товароносимост т.е. до 3 kN, а кантът е оформен като стъпаловиден фалц.

Характеристики:

Дебелина (mm): 38

Широчина (mm): 500 / 600

Дължина (mm): 1000 / 1200