Инструмент за полагане на зидарски разтвор

Инструмент за полагане на зидарски разтвор при работа с керамични блокове POROTHERM LIGHT. Спомага за равномерно полагане на материала и спестява време. Гарантира чистота на работа и добра визия на готовия зид. Свежда до минимум допълнителните усилия за нивелиране на всеки отделен блок в хоризонтална посока.