Терморазтвор за зидарии Porotherm TM

Разтвор за зидарии с повишени топлоизолационни качества

Описание

Разтвор за зидарии с повишени топлоизолационни качества. Полага се като нормален разтвор на дебелина 1,2 см. Приготвянето на разтвора се извършва задължително в гравитачен смесител поради съдържанието на перлит. Разходът при изграждане на зидария с POROTHERM 38 N+F Hi е около 50 литра готов разтвор за 1 м3 готов зид.