SikaTop® Seal-107 Elastic

Описание

SikaTop Seal-107 Elastic   е полимерциментен състав със добавени синтетични полимери, микросилиций и химия.

Продуктът се използва за вътрешна и външна хидроизолация на конструкции като ги защитава от корозия и запълва пукнатини.

Области на приложение:

– хидроизолация и защита на хидравлични конструкции като водосборници, резервоар, басейни, бетонни тръбопроводи, канали, мостове

– хидроизолация на тухлени и каменни зидове, стомановетонни стеи и подове в сутерени за защита от влага

– хидроизолация на балкони, тераси, малки бетонни покриви и други повърхности