Снегозадържаща кука

Снегозадържаща кука

Описание

Снегозадържаща кука за предпазване от свличане на сняг от скатни покриви.