Метална улама Брамак Profilo-S

Пародифузно подпокривно фолио за полагане под керемиди

Описание

Метална улама Брамак Profilo- S със специално защитно покритие и здрав профил
Дължина- 2100 мм
Ширина- 460 мм